FROKOSTMØDE

Fem gange årligt - nærmere bestemt: februar, april, juni, september og november - afholder vi i Skovlundede Frikirke nogle frokostmøder den anden onsdag i nævnte måneder kl. 11 til 13.30. Alle, som har mulighed for at deltage, er meget velkomne.

De første 20 minutter synger vi et par sange, og mødelederen orienterer om “slagets gang”. Derefter vil der være en kortere tale over et kristent tema, og klokken ca. 12 spiser vi en lettere sandwich-frokost med kaffe og te. Her er der rig anledning til at snakke med hinanden og eventuelt stifte nye bekendtskaber. Frokosten koster 25 kr.

Når frokosthyggen er overstået efter 30-40 min., vil der være fællessang efter egne forslag, ligesom der er plads til i korte indlæg at dele relevante oplevelser og livserfaringer med hinanden.

Flere oplysninger: Arne Thomsen (tlf. 4058 6628), arne2740@icloud.com.
Preben Madsen, (tlf. 2571 3066), prebenma@get2net.dk.

Tjek kirkens kalender for næste arrangement.KIRKENS VISION

Vores formål er at vise Kristi kærlighed, så andre inspireres til sammen med os at tilbede Gud.

KONTAKT

Metalbuen 42, 2750 Ballerup
kontakt@skovlundefrikirke.dk